"همنشینی با خاطره های خوب سفر"
"و سفر همنشینی با خاطره هاست، سفر یعنی همراه شدن با خاطره هایی که در هر کجا انتظارمان را می کشند"
داوری دوره اول جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو
صحبت‌های آرش نورآقایی درباره جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو
صحبت‌های کامران خوشی درباره جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو

نشاني دبيرخانه‌:
تهران، خیابان آفریقا (جردن)، نبش خیابان طاهری، ساختمان تجارت ایرانیان، طبقه 4، واحد 6،
کد پستی: 44835 19669
تلفن: 26212446
آدرس ایمیل: info@SafarNegar.com

مجری و برگزار کننده

کلیه حقوق سایت برای شرکت زورق محفوظ است.